2018.07.01.

Tisztelt Foglalkoztatási-pont vezető!

A megújult REKA (Református Közfoglalkoztatási Adatbázis; www.reka.jobbadni.hu) újra fogadja a munkavállalókra vonatkozó adatbejelentéseket.
A foglalkoztatás megkezdése előtt mindenképpen szükséges ezen a felületen lejelenteni minden belépő munkavállalót.
Amennyiben már korábban regisztrált a REKA-ban hozzáférése továbbra is aktív. Foglalkoztatási-pont vezető változása esetén javasoljuk új fiók létrehozását és a régi törlésének kérelmezését a Szeretetszolgálatnál.
A munkavállaló(k) bejelentése során kérem körültekintően járjon el az azonosító adatokat kétszer is ellenőrizze (főként adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám) mielőtt rögzíti.
A kötelezően megadandó adatokat a rendszer piros csillaggal jelöli.
A munkavállaló legmagasabb iskolai végzettségének megadása után, amennyiben a munkavállaló legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik az oktatási intézményre és a bizonyítványra vonatkozó adatok megadása is kötelező.
Amennyiben a munkavállaló szakképezett munkakört tölt be, az szakképesítésére, az oktatási intézményre és a bizonyítványra vonatkozó adatok megadása is kötelező.
A munkavállaló lakcím adatait kérjük figyelmesen töltse ki, a közterület nevét és a közterület jellegét külön kell megadni (például: közterület neve: Kossuth Lajos, közterület jellege: út). A házszám, emelet, ajtó, lépcsőház adatmezők (amennyiben relevánsak) csak arab számokkal legyen kitöltve.
Ahová nem kerül adat, mert nem releváns a munkavállaló vonatkozásában azt kérjük hagyja üresen.
A munkavállalónak amennyiben van e-mail címe érdemes rögzíteni, mert így közvetlenül kaphatja meg bérjegyzékét.
A munkavállaló által bérátutalásra megjelölt bankszámlaszám és pénzintézet nevének rögzítése a rendszerben nem kötelező, de ajánlott. Ettől függetlenül a REKA rendszer Dokumentumok menüpontjából letölthető munkabér átutalási nyilatkozat kitöltése és postai úton történő megküldése kötelező.

Segítő együttműködésében bízva,

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
Közfoglalkoztatási csoport