Hírfal

2021.01.30.
Tisztelt Foglalkoztatási-pont Vezetők!
Kis módosítást eszközöltünk a "Összesítő lap"-on. Ezentúl a szabadságon és betegszabadságon (táppénzen) kívül további kiesőidő formákat is rögzíthetnek ezen a felületen.
Egyik ilyen kieső idő az igazolatlan távollét, másik a fizetés nélküli szabadság (nyílt piaci munkáltatónál határozott idejű szerződés esetén minimum 3, maximum 120 napra), harmadik a munkavégzés alóli felmentés. (Munkavégzés alóli felmentésnek minősül pl.:közeli hozzátartozó halála esetén igénybe vehető 2 nap távollét.)
Kérjük, amennyiben a fenti kieső idők valamelyike felmerülne, az összesítőben a megfelelő helyeken azokat is tüntessék fel. Együttműködő segítségüket köszönjük!
MRSZA Közfoglalkoztatási csoport

2018.08.31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - "Több mint közfoglalkoztatás" 2018

A pályázat kiírását a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Közfoglalkoztatási programjában résztvevők körében hirdeti meg.
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány első alkalommal hirdeti meg " Több, mint közfoglalkoztatás” elnevezésű pályázatát, mellyel hagyományt szeretne teremteni.

Pályázatunk keretén belül keressük az ország azon Foglalkoztatási pontjait, akik

  • a közfoglalkoztatásban résztvevőket értékként kezelik
  • segítséget nyújtanak előrehaladásuk, fejlesztésük és jóllétük érdekében
  • jó gyakorlatokkal szolgálhatnak más foglalkoztatási pontok számára
  • egyéni sikertörténeteket tudnak felmutatni

Napjainkban egyre többen ismerik fel a felelős foglalkoztatás és a társadalmi szerepvállalás szükségességét, valamint a közfoglalkoztatotti helyzetből való továbblépésben rejlő lehetőségeket.
A foglalkoztatási pont olyan eszközöket alkalmaz és tevékenységeket folytat, amelyek a munkavállalók számára pozitív hozadékot jelent és segítséget nyújt a nyílt munkaerőpiacon történő érvényesülésben, továbbá fontosnak tartja a minőségi munkahelyek megteremtését, a család-barát hozzáállást, a közösségteremtést, a fejlődési és nyílt munkaerőpiacra történő kilépési lehetőségek biztosítását, a képzést, fejlesztést, a csapatépítést, a helyi közösségek fejődését és a munkavállalók jobb életminőségét.
„Több, mint közfoglalkoztatás” díjat idén az alábbi 4 pályázati kategóriában osztjuk ki:

  1. kategória: „Jó gyakorlatok a közfoglalkoztatásban”
  2. kategória: „A helyi közösség ereje”
  3. kategória: „Egyéni sikertörténetek”
  4. kategória: „Út a nyílt munkaerőpiacra”

A négy kategóriában egy-egy díjazott kerül kiválasztásra, akik 100.000 Ft készpénz díjazásban részesülnek, mindezek mellett pedig a Foglalkoztatási ponton egy táblát is kihelyezhet, melyen feltüntetésre kerül az elismerő cím elnyerése.
Egy Foglalkoztatási-pont, akár több kategóriában is pályázhat, így akár egy Foglalkoztatási pont négy pályázatot is benyújthat!

Pályázat meghirdetés időpontja: 2018. szeptember 1.
Pályázati benyújtási határidő: 2018. október 1.
Elbírálás és eredményhirdetés várható időpontja: 2018. november eleje

Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel velünk a kapcsolatot:

Központi elérhetőségeink
+36 1 / 273 0450
+36 30 / 218 1546
palyazat@jobbadni.hu
kozmunka@jobbadni.hu

Sikeres pályázást kívánunk!
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

2018.07.01.

Tisztelt Foglalkoztatási-pont vezető!

A megújult REKA (Református Közfoglalkoztatási Adatbázis; www.reka.jobbadni.hu) újra fogadja a munkavállalókra vonatkozó adatbejelentéseket.
A foglalkoztatás megkezdése előtt mindenképpen szükséges ezen a felületen lejelenteni minden belépő munkavállalót.
Amennyiben már korábban regisztrált a REKA-ban hozzáférése továbbra is aktív. Foglalkoztatási-pont vezető változása esetén javasoljuk új fiók létrehozását és a régi törlésének kérelmezését a Szeretetszolgálatnál.
A munkavállaló(k) bejelentése során kérem körültekintően járjon el az azonosító adatokat kétszer is ellenőrizze (főként adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám) mielőtt rögzíti.
A kötelezően megadandó adatokat a rendszer piros csillaggal jelöli.
A munkavállaló legmagasabb iskolai végzettségének megadása után, amennyiben a munkavállaló legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik az oktatási intézményre és a bizonyítványra vonatkozó adatok megadása is kötelező.
Amennyiben a munkavállaló szakképezett munkakört tölt be, az szakképesítésére, az oktatási intézményre és a bizonyítványra vonatkozó adatok megadása is kötelező.
A munkavállaló lakcím adatait kérjük figyelmesen töltse ki, a közterület nevét és a közterület jellegét külön kell megadni (például: közterület neve: Kossuth Lajos, közterület jellege: út). A házszám, emelet, ajtó, lépcsőház adatmezők (amennyiben relevánsak) csak arab számokkal legyen kitöltve.
Ahová nem kerül adat, mert nem releváns a munkavállaló vonatkozásában azt kérjük hagyja üresen.
A munkavállalónak amennyiben van e-mail címe érdemes rögzíteni, mert így közvetlenül kaphatja meg bérjegyzékét.
A munkavállaló által bérátutalásra megjelölt bankszámlaszám és pénzintézet nevének rögzítése a rendszerben nem kötelező, de ajánlott. Ettől függetlenül a REKA rendszer Dokumentumok menüpontjából letölthető munkabér átutalási nyilatkozat kitöltése és postai úton történő megküldése kötelező.

Segítő együttműködésében bízva,

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
Közfoglalkoztatási csoport

2015.03.09.

Felhívjuk minden Foglalkoztatási-pont vezető figyelmét, hogy az igényelt munkaköröktől, illetve a szakképzett munkakörökhöz tartozó beszámítható szakképzettségek listájától sem lehet eltérni, ezért kérjük minden kérdéses esetben forduljanak a Közfoglalkoztatási csoporthoz e-mailben vagy telefonon.

A mérvadó szabályokat elsősorban a törvényi, rendelti előírások, a finanszírozó szerv megállapításai, valamint a munkáltató Szeretetszolgálat belső végrehajtási szabályai határozzák meg.

2015.03.05.

Felhívjuk minden Foglalkoztatási-pont vezető figyelmét, hogy az igényelt munkaköröktől eltérni nem lehetséges, ezt a támogatást megállapító szerv nem engedélyezi, ezért kérünk mindenkit, hogy a munkavállalók bejelentésekor ezt vegyék figyelembe és eszerint töltsék be a munkaköröket a Jóváhagyott létszámigénylés alapján.

2015.03.03.

A Református Közfoglalkoztatási Adatbázik (ReKA) melyen keresztül a munkavállalók bejelentését és minden más kötelező adminisztratív tevékenységet el tudnak végezni Fogalkoztatási-pont vezetők 2015.03.05-én nyílik meg 9:00-kor.

A rendszer használatához regisztráció lesz szükséges. Kérünk minden Foglalkoztatási-pont vezető csak egyszer regisztrálja magát és olyan e-mail elérhetőséggel, melyen a rendszer által küldött fontos levelek és üzenetek a program lebonyolításában helyben résztvevők számára elérhetőek.

2015.02.27.

Minden együttműködő partnerünket, - a határidőben regisztrált gyülekezeteket, intézményeket - örömmel értesítjük, hogy a Belügyminisztérium elfogadta a Szeretetszolgálat által benyújtott Református közfoglalkoztatási program megvalósítására irányuló pályázatot, melynek keretében 1194 fő alkalmazása valósulhat meg országszerte a foglalkoztatási-pontokon.

A foglalkoztatás 2015.03.09 és 2016.02.29 között valósulhat meg a Budapest Főváros Munkaügyi Központtal kötött BPM/01/2661-5/2015-0100 hatósági szerződés keretében jön létre. A munkáltatói feladatokat a Szeretetszolgálat látja el, ezért minden a munkavégzéssel kapcsolatos információt a Szeretetszolgálat részéről fognak a határidőben létszámigénylést leadó a programmal érintett foglalkoztatási-pont vezetők megkapni.

Kérjük kísérjék figyelemmel ennek a weboldalnak a tartalmát illetve az elektronikus és postai úton kiküldött tájékoztató anyagokat is. A regisztrált létszámigények megyei és azon belül névsorrendi bontását ezen az oldalon "Jóváhagyott munkaerőigénylés"-re kattintva érheti el.

A szakképzettséget igénylő munkakörök esetében kérjük egyeztessenek a közfoglalkoztatási csoporttal, a szakképzettséget igénylő mukakörök betöltéséhez a középfokú iskolai végzettség megléte mellett vagy azzal együtt szerzett beszámítható szakmai végzettségek listáját a BFKH Munkaügyi Központ jóváhagyása után ezen az oldalon lesz elérhető.

A sikeres együttműködés reményében:

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, közfoglalkoztatási csoport